Zdieľaj
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Viete ako vzniká zelená elektrina a čo všetko sa skrýva za procesom jej výroby?

Všetky podrobnosti a informácie prezradí Peter Hrdý – CEO spoločnosti GREENCORP, ktorá je najväčším prevádzkovateľom bioplynových staníc na Slovensku.

Peter Hrdý – CEO spoločnosti GREENCORP

1: Predstavte nám GREENCORP, čomu sa venujete?

Sme trhový líder v prevádzke bioplynových staníc na Slovensku. Máme dlhoročné skúsenosti v oblasti anaeróbnej fermentácie biomasy, biologických odpadov a výroby bioplynu. V priebehu svojej existencie sme sa stali jedným z popredných prevádzkovateľov a dodávateľov služieb v rámci biologického a technologického servisu na Slovensku. Našou víziou je stať sa integrátorom odvetví, ktoré pôsobia v segmente obnoviteľných zdrojov. Chceme sa podieľať v čo najväčšom množstve na energetickom zhodnotení biologických a potravinových odpadov v našej krajine a takto prispievať k rastu podielu energie vyrobenej z obnoviteľných zdrojov.

2: Ako funguje bioplynová stanica a prečo je elektrina, ktorú vyrobíte zelená?

Bioplynová stanica vyrába elektrickú energiu anaeróbnou fermentáciou z cielene pestovanej biomasy a biologicky rozložiteľného odpadu. Pod biomasou si vieme predstaviť kukuričnú siláž, alebo cirok. Pod biologickým odpadom si môžeme predstaviť všetky odpady pochádzajúce z potravinárskeho a spracovateľského priemyslu, ktoré pre tieto odvetvia spôsobujú zbytočnú záťaž a problémy. Jedná sa napríklad o srvátku z mliekarní, odrezky z cukrovarov, bio odpad zo supermarketov, exkrementy z hydinárskeho priemyslu, odpad z páleníc a iné. My tento bio odpad vieme cielene využiť a energeticky zhodnotiť a v bioplynovej stanici z tohoto odpadu vyrobíme elektrickú energiu a teplo.

DCIM\100MEDIA\DJI_0004.JPG

3: Aký je pomer cielene pestovanej biomasy a biologického odpadu pri výrobe zelenej elektriny Vašou technológiou?

Ten pomer je 70 ku 30 v prospech biologického odpadu. Ročne v Horovciach zhodnotíme viac ako 30.000 ton takého to bio odpadu, ktorý by ináč skončil niekde na skládkach, kde by sa voľne rozkladal a zaťažoval atmosféru plynmi. Aby ste si to vedeli lepšie predstaviť, tak je to približne 3.000 nákladných áut.

4: Koľko elektriny dokážete ročne vyrobiť?

Pre Vašu predstavu to uvediem v počte domácností. Objem elektrickej energie, ktorý sa vyrobí u nás touto technológiou dokáže pokryť ročnú spotrebu približne 10.500 domácností. Je to také menšie mesto.

5: Výsledkom vašej činnosti je elektrická energia, teplo a digestát. Čo je to digestát a ako ho ďalej využívate?

Okrem samotnej elektrickej energie a tepla, vzniká na konci tohoto procesu digestát. Didestát je organické hnojivo, ktoré sa používa ako náhrada za priemyselné hnojivá v poľnohospodárstve. Digestát vytvára určitý konsenzus medzi bioplynovou stanicou a poľnohospodárom, ktorý pestuje biomasu na svojej pôde a odoberá z nej živiny. Prostredníctvom aplikácie digestátu do pôdy vie poľnohospodár naspäť dostať potrebné živiny do poľnohospodárskej pôdy. Takže to, čo sa prostredníctvom pestovania biomasy z pôdy zoberie, to sa prostredníctvom aplikácie digestágtu dodá naspäť do pôdy a tá je opätovne plná živín a pripravená na ďalšiu sezónu. Dá sa to nazvať aj ako taký zelený kolobeh.

6: Ak by sme chceli viac informácií, čo nám odporúčate?

Je lepšie raz vidieť ako 100 krát počuť a preto sme pripravili edukačné video, kde v krátkom časovom úseku môžete vidieť a ako to celé prebieha. Vo videu je zachytený celý proces výroby a vzniku zelenej elektriny až po aplikáciu digestátu do poľnohospodárskej pôdy. Ak by ste chceli získať podrobnejšie informácie, odporúčam navštíviť náš web https://greencorp.sk/ , kde nájdete všetky potrebné informácie, alebo je tu aj možnosť exkurzie. Stačí nám napísať cez webový formulár. Radi Vás u nás uvidíme.

Kontaky:
Web https://greencorp.sk/
Email: info@greencorp.sk
Telefón: +421 424 698 118

Zdieľaj
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Máte tip na článok, alebo video ?

Prečítajte si tiež

Máte tip na článok, alebo video ?

Tip na článok