služby

Administratívny servis

Administratívny servis je neoddeliteľnou súčasťou chodu každej bioplynovej stanice, nakoľko od toho závisí aj podpora pre obnoviteľné zdroje a pravidelné vyplácanie úhrad faktúr za dodanú elektrickú energiu.

Pre zmluvných partnerov GREENCORP zabezpečuje všetky činnosti spojené s administratívnym chodom jednotlivých bioplynových staníc. Cieľom je čo najviac odbremeniť jednotlivé bioplynové stanice od administratívnej byrokracie spojenej so zariadeniami vyrábajúcimi elektrickú energiu z obnoviteľných zdrojov.

  • Diana Zemanová: +421 911 147 322, dzemanova@greencorp.sk

Súčasťou balíka poskytovaných služieb sú nasledovné činnosti

  • vedenia účtovníctva
  • spracovanie a podávanie hlásenia na Úrad pre reguláciu sieťových odvetví
  • spracovanie a podávanie hlásenia na Ministerstvo Hospodárstva
  • spracovanie a podávanie hlásenia na Slovenskú inovačná a energetická agentúra
  • spracovanie a podávanie hlásenia na miestnu distribučnú spoločnosť
  • periodické nahlasovanie údajov Organizátorovi krátkodobého trhu s elektrinou (OKTE a.s.)

Zabezpečujeme a poskytuje tieto služby v plnom rozsahu tak, aby bol zabezpečený maximálny komfort a spoľahnutie, že daná bioplynová stanica si plní všetky potrebné ohlasovacie povinnosti.

Zaťažuje Vás administratíva spojená s chodom bioplynovej stanice?

Ostatné služby

Komplexný balík služieb na jednom mieste

Biologický servis

Odborný tím vybavený špičkovým analytickým centrom nám umožňuje flexibilné zásahy pri riešení prevádzkových potrieb našich zákazníkov a optimalizácii výkonu ich zariadení.

Technologický servis

Naši špecialisti sú dostatočne technicky vybavení, dokážu operatívne reagovať a vykonávať či plánované alebo bezodkladné servisné zásahy na jednotlivých bioplynových staniciach našich zákazníkov po celom Slovensku.

Zelená elektrina

Naším cieľom je efektívna výroba „zelenej elektriny“ so zameraním na vedľajšie produkty zo živočíšnej výroby a biologicky rozložiteľné odpady pochádzajúce zo spracovateľského a potravinárskeho priemyslu v kombinácii s rastlinnou biomasou.

Biologický servis

Odborný tím vybavený špičkovým analytickým centrom nám umožňuje flexibilné zásahy pri riešení prevádzkových potrieb našich zákazníkov a optimalizácii výkonu ich zariadení.

Technologický servis

Naši špecialisti sú dostatočne technicky vybavení, dokážu operatívne reagovať a vykonávať či plánované alebo bezodkladné servisné zásahy na jednotlivých bioplynových staniciach našich zákazníkov po celom Slovensku.

Zelená elektrina

Naším cieľom je efektívna výroba „zelenej elektriny“ so zameraním na vedľajšie produkty zo živočíšnej výroby a biologicky rozložiteľné odpady pochádzajúce zo spracovateľského a potravinárskeho priemyslu v kombinácii s rastlinnou biomasou.