služby

Biologický servis

Biologický servis je nevyhnutná súčasť chodu a prevádzky každej bioplynovej stanice. V GREENCORP disponujeme vlastným špičkovým analytickým centrom s odborným biologickým tímom, čo nám umožňujú flexibilné zásahy pri riešení prevádzkových potrieb našich zákazníkov. Biologický servis je dôležitý pre výber a efektívne spracovanie vstupných substrátov a rovnako aj optimalizáciu celkového procesu produkcie bioplynu.

 • Paulína Karasová: +421 948 312 032, karasova@greencorp.sk

Biologický servis v sebe zahŕňa

 • Biologické poradenstvo
 • stanovenie odporúčaní množstva a druhu dodávateľovi dostupnej vstupnej suroviny pre kŕmenie bioplynovej stanice
 • stanovenie odporúčaní intervalov miešania a nastavenia miešadiel
 • stanovenie odporúčaní prečerpávania fermentátu medzi jednotlivými fermentormi BPS
 • stanovenie odporúčaní optimálneho nastavenia teploty
 • komplexnú supervíziu (výjazd, osobná konzultácia priamo na BPS, telefonické poradenstvo)
 • poradenstvo pri zbere a nákupe vstupnej suroviny
 • Analytika vstupných surovín
 • stanovenie parametrov nižších mastných kyselín, pH, sušina, organická sušina, celkový dusík, amoniakálny dusík, makroživiny, stopové prvky, obsah vlákniny, obsah kyslých a neutrálnych detergentných vlákien, stanovenie lignínu, CHSK, teoretický obsah metánu
 • Analytika fermentátu
 • stanovenie parametrov nižších mastných kyselín, pH, vodivosť, FOS/TAC, sušina, organická sušina, oxidačno/redukčný potenciál, celkový dusík, amoniakálny dusík, amoniak, makroživiny, stopové prvky
 • Príprava prídavných látok na mieru podľa aktuálnej potreby
 • príprava zmesy esenciálnych stopových prvkov pre optimálne fungovanie metanogénnych baktérií
 • príprava enzymatických prípravkov napomáhajúcich rozkladu neutrálnych detergentných vlákien biologickou cestou
 • stabilizátor na báze železa

Mate záujem o biologický servis?

Ostatné služby

Komplexný balík služieb na jednom mieste

Zelená elektrina

Naším cieľom je efektívna výroba „zelenej elektriny“ so zameraním na vedľajšie produkty zo živočíšnej výroby a biologicky rozložiteľné odpady pochádzajúce zo spracovateľského a potravinárskeho priemyslu v kombinácii s rastlinnou biomasou.

Technologický servis

Naši špecialisti sú dostatočne technicky vybavení, dokážu operatívne reagovať a vykonávať či plánované alebo bezodkladné servisné zásahy na jednotlivých bioplynových staniciach našich zákazníkov po celom Slovensku.

Administratívny servis

Administratívny servis je neoddeliteľnou súčasťou chodu každej prevádzky bioplynovej stanice a preto zabezpečujeme aj túto činnosť pre našich zákazníkov.

Zelená elektrina

Naším cieľom je efektívna výroba „zelenej elektriny“ so zameraním na vedľajšie produkty zo živočíšnej výroby a biologicky rozložiteľné odpady pochádzajúce zo spracovateľského a potravinárskeho priemyslu v kombinácii s rastlinnou biomasou.

Technologický servis

Naši špecialisti sú dostatočne technicky vybavení, dokážu operatívne reagovať a vykonávať či plánované alebo bezodkladné servisné zásahy na jednotlivých bioplynových staniciach našich zákazníkov po celom Slovensku.

Administratívny servis

Administratívny servis je neoddeliteľnou súčasťou chodu každej prevádzky bioplynovej stanice a preto zabezpečujeme aj túto činnosť pre našich zákazníkov.