služby

Technologický servis

Pravidelný servis jednotlivých technologických celkov je základom maximálneho a ekonomického chodu každej bioplynovej stanice. Servis sa týka kogeneračnej jednotky, dávkovacích zariadení, miešadiel, čerpadiel a taktiež aj trafostanice. Prevencia v podobe pravidelného servisu dokáže častokrát predchádzať závažnejším poruchám vyžadujúcim si dlhodobejšiu odstávku výroby. A to je dôvod, prečo je potrebné venovať značnú pozornosť jednotlivým technologickým celkom bioplynovej stanice.

 • Martin Fúsek: +421 948 181 677, mfusek@greencorp.sk

Tím odborníkov

My v GREENCORP máme tím servisných odborníkov a špecialistov s praxou z jednotlivých potrebných odborov. Naši špecialisti sú dostatočne technicky vybavení, dokážu flexibilne reagovať, operatívne plniť úlohy na jednotlivých bioplynových staniciach našich zákazníkov po celom Slovensku.

 • O koho sa aktuálne staráme?
 • Bioplynové stanice Bierovce
 • Bioplynová stanica Cetín
 • Bioplynová stanica Hont
 • Bioplynové stanice Horovce
 • Bioplynová stanica Ladzany
 • Bioplynové stanice Nová Ves nad Žitavou
 • Kompletný servis
 • servis kogeneračných jednotiek značky Jenbacher
 • servis dávkovacích zariadení
 • servis čerpadiel
 • servis elektroinštalácie
 • servis miešadiel
 • servis trafostaníc

Zelená linka pomoci

 • Máte technickú poruchu na Vašej bioplynovej stanici?
 • Potrebujete zmodernizovať technológiu na Vašej bioplynovej stanici?
 • Potrebujete mimoriadny servisný zásah ?

Ostatné služby

Komplexný balík služieb na jednom mieste

Biologický servis

Odborný tím vybavený špičkovým analytickým centrom nám umožňuje flexibilné zásahy pri riešení prevádzkových potrieb našich zákazníkov a optimalizácii výkonu ich zariadení.

Zelená elektrina

Naším cieľom je efektívna výroba „zelenej elektriny“ so zameraním na vedľajšie produkty zo živočíšnej výroby a biologicky rozložiteľné odpady pochádzajúce zo spracovateľského a potravinárskeho priemyslu v kombinácii s rastlinnou biomasou.

Administratívny servis

Administratívny servis je neoddeliteľnou súčasťou chodu každej prevádzky bioplynovej stanice a preto zabezpečujeme aj túto činnosť pre našich zákazníkov.

Biologický servis

Odborný tím vybavený špičkovým analytickým centrom nám umožňuje flexibilné zásahy pri riešení prevádzkových potrieb našich zákazníkov a optimalizácii výkonu ich zariadení.

Zelená elektrina

Naším cieľom je efektívna výroba „zelenej elektriny“ so zameraním na vedľajšie produkty zo živočíšnej výroby a biologicky rozložiteľné odpady pochádzajúce zo spracovateľského a potravinárskeho priemyslu v kombinácii s rastlinnou biomasou.

Administratívny servis

Administratívny servis je neoddeliteľnou súčasťou chodu každej prevádzky bioplynovej stanice a preto zabezpečujeme aj túto činnosť pre našich zákazníkov.