Bioplynové stanice

Realizované projekty

Bioplynová stanica

Horovce

Bioplynová stanica

Veľké Bierovce

Bioplynová stanica

Nová Ves nad Žitavou

Bioplynová stanica

Hont

Bioplynová stanica

Ladzany

Bioplynová stanica

Malý Cetín

Komplexný balík služieb na jednom mieste.

Prečo s GREENCORP?

Máme dlhoročné skúsenosti v oblasti anaeróbnej fermentácie biomasy, biologických odpadov a výroby bioplynu. Sme najstabilnejší prevádzkovateľ a poskytovateľ služieb na Slovensku.

Zelená elektrina

Naším cieľom je efektívna výroba „zelenej elektriny“ so zameraním na vedľajšie produkty zo živočíšnej výroby a biologicky rozložiteľné odpady pochádzajúce so spracovateľského a potravinárskeho priemyslu v kombinácii s rastlinnou biomasou.

Technologický servis

Naši špecialisti sú dostatočne technicky vybavení, dokážu operatívne reagovať a vykonávať či plánované alebo bezodkladné servisné zásahy na jednotlivých bioplynových staniciach našich zákazníkov po celom Slovensku.

Biologický servis

Odborný tím vybavený špičkovým analytickým centrom nám umožňuje flexibilné zásahy pri riešení prevádzkových potrieb našich zákazníkov a optimalizácii výkonu ich zariadení.

Administratívny servis

Administratívny servis je neoddeliteľnou súčasťou chodu každej prevádzky bioplynovej stanice a preto zabezpečujeme aj túto činnosť pre našich zákazníkov.