Trhový líder v prevádzke
bioplynových staníc
na Slovensku

Trhový líder v prevádzke
bioplynových staníc
na Slovensku

Dlhoročné skúsenosti

Sme jedným z popredných prevádzkovateľov bioplynových staníc a dodávateľov služieb v rámci biologického a technologického servisu na Slovensku.

Komplexný balík služieb na jednom mieste.

Prečo s GREENCORP?

Máme dlhoročné skúsenosti v oblasti anaeróbnej fermentácie biomasy, biologických odpadov a výroby bioplynu. Sme najstabilnejší prevádzkovateľ a poskytovateľ služieb na Slovensku.

Zelená elektrina

Naším cieľom je efektívna výroba „zelenej elektriny“ so zameraním na vedľajšie produkty zo živočíšnej výroby a biologicky rozložiteľné odpady pochádzajúce zo spracovateľského a potravinárskeho priemyslu v kombinácii s rastlinnou biomasou.

Technologický servis

Naši špecialisti sú dostatočne technicky vybavení, dokážu operatívne reagovať a vykonávať či plánované alebo bezodkladné servisné zásahy na jednotlivých bioplynových staniciach našich zákazníkov po celom Slovensku.

Biologický servis

Odborný tím vybavený špičkovým analytickým centrom nám umožňuje flexibilné zásahy pri riešení prevádzkových potrieb našich zákazníkov a optimalizácii výkonu ich zariadení.

Administratívny servis

Administratívny servis je neoddeliteľnou súčasťou chodu každej prevádzky bioplynovej stanice a preto zabezpečujeme aj túto činnosť pre našich zákazníkov.

Realizované projekty

Bioplynové stanice na Slovensku

Bioplynová stanica

Horovce

Bioplynová stanica

Veľké Bierovce

Bioplynová stanica

Nová Ves nad Žitavou

Zo sveta zelenej energetiky

fakty a informácie

Praktické informácie o triedení odpadu.

Eko výchova

Dôležitosť eko výchovy a rozširovania obzorov si u nás v GREENCORP uvedomujeme aj my. Preto Vám prinášame originálny obsah k tejto téme od nášho partnera spoločnosti NATUR PACK.

Záleží nám na osude a budúcnosti našej planéty.

Naše partnerstvá

V GREENCORP budujeme partnerstvá a prepojenie subjektov tak, aby sme povedomie o zelenej energetike priniesli ako laickej, tak aj odbornej verejnosti.