služby

Zelená elektrina

Bioplynové stanice sa už plnohodnotne etablovali medzi obnoviteľnými zdrojmi energie na Slovensku. Majú svoje pevné miesto v rámci modernej zelenej energetiky a energetického mixu našej krajiny. Svojou technológiou sú CO2 neutrálne, čo znamená že pri ich fungovaní vznikne približne rovnako veľké množstvo oxidu uhličitého ako sa spotrebovalo fotosyntézou pri raste biomasy, ktorú pre svoje fungovanie využívajú, čiže neprispievajú k vzniku skleníkového efektu a zabezpečujú stabilné dodávky energie, bez záťaže na životné prostredie.

  • Filip Seriš: +421 911 182 677, fseris@greencorp.sk
  • Vznik zelenej elektriny
  • Zelená elektrina vzniká v kombinovanom systéme, kde sa využíva spojenie rastlinnej biomasy s vedľajšími produktmi živočíšnej výroby (hovädzia a prasacia hnojovica, hnoj a ďalšie) a s odpadmi pochádzajúcimi zo spracovateľského a potravinárskeho priemyslu (srvátka, výpalky z liehovarov a iné).

Ste firma a produkujete biologický odpad?

Máte zásoby kukurice alebo siláže?

Ostatné služby

Komplexný balík služieb na jednom mieste

Biologický servis

Odborný tím vybavený špičkovým analytickým centrom nám umožňuje flexibilné zásahy pri riešení prevádzkových potrieb našich zákazníkov a optimalizácii výkonu ich zariadení.

Technologický servis

Naši špecialisti sú dostatočne technicky vybavení, dokážu operatívne reagovať a vykonávať či plánované alebo bezodkladné servisné zásahy na jednotlivých bioplynových staniciach našich zákazníkov po celom Slovensku.

Administratívny servis

Administratívny servis je neoddeliteľnou súčasťou chodu každej prevádzky bioplynovej stanice a preto zabezpečujeme aj túto činnosť pre našich zákazníkov.

Biologický servis

Odborný tím vybavený špičkovým analytickým centrom nám umožňuje flexibilné zásahy pri riešení prevádzkových potrieb našich zákazníkov a optimalizácii výkonu ich zariadení.

Technologický servis

Naši špecialisti sú dostatočne technicky vybavení, dokážu operatívne reagovať a vykonávať či plánované alebo bezodkladné servisné zásahy na jednotlivých bioplynových staniciach našich zákazníkov po celom Slovensku.

Administratívny servis

Administratívny servis je neoddeliteľnou súčasťou chodu každej prevádzky bioplynovej stanice a preto zabezpečujeme aj túto činnosť pre našich zákazníkov.