Horovce 106, 020 62 Horovce
Slovenská republika

Vedenie spoločnosti

Peter Hrdý

CEO

+421 948 312 034
phrdy@greencorp.sk

Účtovné oddelenie

Diana Zemanová

head of accounting department

+421 911 147 322
dzemanova@greencorp.sk

Michaela Mikušíncová

accounting department

+421 948 134 327
mmikusincova@greencorp.sk

Oddelenie biologického servisu

Peter Tuchyňa

biological division director

+421 948 701 024
ptuchyna@greencorp.sk

Nikoleta Behrová

biology & laboratory specialist

+421 948 111 537
nbehrova@greencorp.sk

Technické oddelenie a prevádzka bioplynových staníc

Martin Fúsek

head of technical services

+421 948 181 677
mfusek@greencorp.sk