Zdieľaj
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Viete čo je to digestát a načo sa používa?

Čo je digestát?

Odborne pod slovom digestát rozumieme tmavú tekutú heterogénnu zmes, s priaznivým obsahom organických a anorganických látok. Pre laickú verejnosť je lepšie pochopiteľný ako vyhnitý biokal alebo zahustený kvapalný zvyšok, ktorý vzniká anaeróbnou fermentáciou pri výrobe bioplynu. Digestát je koncovým produktom v procese výroby bioplynu a následne zelenej elektriny. Má svoju prirodzenú vôňu a konzistenciu.

Aké je jeho zloženie?

Zloženie digestátu závisí od materiálov vstupujúcich do procesu. Oproti substrátu použitému na výrobu bioplynu má nižšie množstvo živín a organických látok. Hoci veľká časť organického podielu z digestátu prejde do bioplynu, obsahuje tento zvyšok nutrienty, ktoré sa môžu využiť ako hnojivo v poľnohospodárstve.

Načo sa používa?

Digestát ako netradičné organické hnojivo je ľahko stráviteľný zdroj dusíka. Má predovšetkým výborné účinky na pôdu a pestované plodiny. Môže sa dávkovať na pozberové zvyšky predplodiny pred základným obrábaním pôdy, alebo špeciálnymi strojmi (hadicovými aplikátormi) aj do porastov niektorých poľných plodín. Je vhodný na priame hnojenie plodín počas vegetácie (kukurica, repa, slnečnica, zemiaky), alebo pri výrobe kompostov. Použitie digestátu na hnojenie poľných plodín vlastne znamená uzatvorenie kolobehu živín v poľnohospodárskom podniku pri znížených dávkach minerálnych hnojív. Pozrite si ako sa aplikuje digestát zaorávaním priamo do poľnohospodárskej pôdy.

Prečo je digestát „zelený“ ?

Hnojenie poľnohospodárskych plodín vyhnitým biokalom je základným a v podstate najpoužívanejším spôsobom jeho využitia. Z hľadiska vplyvu na pôdu má rozhodujúci vplyv kvalita biokalu, veľkosť použitej dávky a doba aplikácie.

Pozrite si ako náš kolega vyskúšal digestát u seba doma na záhrade a čo sa po jeho aplikácii udialo.

Zaujalo Vás to, mali by ste záujem vyskúšať digestát? Napíšte nám a my Vás budeme kontaktovať.

Zdieľaj
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Máte tip na článok, alebo video ?

Prečítajte si tiež

Máte tip na článok, alebo video ?

Tip na článok