realizované projekty

Bioplynová stanica Nová Ves nad Žitavou

Celkový inštalovaný elektrický výkon

3MW/h

NVŽ 3x 999kWh

Vstupná surovina

Kombinácia poľnohospodárskej biomasy, vedľajších produktov z výroby a biologicky rozložiteľných odpadov.

Kontakt

p. Bán: +421 910 910 797
bpsnovaves1@gmail.com