realizované projekty

Bioplynová stanica Horovce

Celkový inštalovaný elektrický výkon

3MW/h

1x 999kWh, 1x 995kWh, 2x 499kWh

Vstupná surovina

Kombinácia poľnohospodárskej biomasy, vedľajších produktov z výroby a biologicky rozložiteľných odpadov.

Kontakt

Filip Seriš: +421 911 182 677
fseris@greencorp.sk